יום שבת, 30 באוקטובר 2010

המסירות למורה


המסירות למורה

תכונות המורה:
imÇ< ïeyÎaNtzmaepzaNt< gu[aixk< sae*mmagmaF!y<,
àbuÏtÅv< vcsa_yupet< k«paTmk< oedivvijRt< c.10.
mitram śreyad dānta śamopaśāntam gunādhikam sodyamam āgamādhyam |
prabuddha-tattvam vacasābhyupetam kŗpātmakam khedavivarjitam ca || 10 ||  
          (Mahāyānasūtrālamkāra xvii)

1)      dānta =  tamed, restrained. (śīla)
2)      śama =  tranquillity, calmness. (śamatha)
3)      upaśānta =  appeased, pacified. (vipaśyana)
4)      gunādhikam = guna ~ a quality, adhikam ~ surpassing, superior.
5)      sodyamam = with exertion, perseverance, diligence.
6)      āgama =  a traditional doctrine, sacred work. ādhyam =  rich or abounding in.
7)      prabuddha = known, understood. tattvam = truth, reality.
8)      vacasa = talkative, eloquent. abhyupetam = furnished with.
9)      kŗpā =  compassion. ātmakam =  having the nature or character of.
10)  kheda = depression, exhaustion. vivarjitam = avoided, free from.

בעל התנהגות מוסרית ללא רבב
שליו ורגוע (בעל ריכוז)
חכם, בעל ראייה חודרת
בעל מעלות רבות
חרוץ ושקדן
בקיא במסורת ובכתובים
יודע את האמת
בעל דיבור רהוט
בעל לב רחב, חמלה גדולה
אינו מתייאש בקלות

תכונות התלמיד:
בלתי משוחד
חכם, בעל יכולת הבחנה
חרוץ, נחוש
בעל יכולת ריכוז
מתייחס בכבוד לתורה ולמורה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה